Visser 't Hooftlyceum, Leiderdorpprojectdetails

De nieuwbouw en verbouwing van de bestaande school voorzien in de noodzakelijke aanpassingen aan de recente onderwijsvernieuwingen. Vier leerdomeinen vormen letterlijk de ruggengraat van de school. Deze zijn ondergebracht in een tweelaagse nieuwbouw die de kern vormt van de vernieuwde school. Ieder leerdomein bestaat uit drie instructielokalen en een zogenaamd leerplein. De leerpleinen zijn uitgerust met werkplekken voor groepswerk en individueel werken. Het domein Science is aangevuld met twee practicumlokalen. Door een herschikking van het programma in de laagbouw ontstaat op de begane grond ruimte voor creatieve vakken. Aan weerszijden van de met toneelvoorzieningen uitgeruste aula liggen de bibliotheek en de vaklokalen voor drama- en communicatievakken. Teken- en handvaardigheidslokaal hebben directe toegang tot de bestaande patio’s. De nieuwe lerarenkamer en de vernieuwde sportzaal vormen door deze ingreep niet langer een apart domein maar zijn verbonden met het onderwijs. Door de op het zuiden gelegen gevel afwisselend van houten louvres en screens te voorzien en bijzondere glassoorten toe te passen is een grote daglichtopbrengst gewaarborgd.