53 woningen Winston Churchilllaan, Eindhoven

ontwerp: Kingma Roorda architecten, 1994
opdrachtgever: woningcorporatie Stichting Trudo
aantal woningen: 13 sociale koopwoningen, 15 patio-woningen
en 25 gestapelde woningen als ouderenwoningen
oplevering: 1997